Školy

Adaptační kurzy, školy v přírodě, školní výlety, kurzy branné výchovy, kurzy první pomoci, sportovní kurzy a mnoho dalších zajímavých aktivit.

IMG_1559

Adaptační kurzyZajišťujeme realizaci adaptačních kurzů pro základní, střední i vysoké školy. Kurzy mohou výrazně přispět k rychlejšímu a hlubšímu navázání vztahů v kolektivu třídy. Naše programy jsou vytvořeny tak, aby se studenti poznali po všech stránkách a naplno si užili každý den.

IMG_1549

Školy v přírodě
Nabízíme možnost využití našeho střediska pro realizaci škol v přírodě se zajištěným stravováním a to ve variantě s programem i bez programu.

IMAG0297

Kurzy branné výchovy
Speciálně vytvořený program pro školy plný hravého výkladu problematiky přípravy občanů k obraně státu zakotvené v RVP od 1. 9. 2013 a praktických aktivit, které vedou k lepšímu prohloubení klíčových kompetencí branné výchovy. Součástí programu jsou základy zdravovědy, střelba, krizové řízení, dramatická lekce s obsahem učiva branné výchovy, orientace v terénu (topografie) a další.

IMG_1290

Školní výlety
Jednodenní i několikadenní školní pobyty nabité akčním programem i projektovou environmentální, sociální nebo brannou výchovou. I tak může vypadat školní výlet.