Kurzy branné výchovy

Speciálně vytvořený program pro školy plný hravého výkladu problematiky přípravy občanů k obraně státu zakotvené v RVP od 1. 9. 2013 a praktických aktivit, které vedou k lepšímu prohloubení klíčových kompetencí branné výchovy.

Dvou až třídenní kurz poskytne žákům znalosti potřebné k orientaci v problematice branné výchovy a to nejen ze školní lavice, ale hlavně v praktických situacích. Součástí programu jsou základy zdravovědy, střelba, krizové řízení, dramatická lekce s obsahem učiva branné výchovy, orientace v terénu (topografie) a to vždy v blocích, které se střídají.

Kurz je veden Mjr. Jaroslavem Houdou, který je uznávaným odborníkem v problematice krizového řízení, střeleckým instruktorem a v neposlední řadě také skvělým pedagogem.

IMG_1375