Adaptační kurzy

Zajišťujeme realizaci seznamovacích kurzů pro základní, střední i vysoké školy. Pobyty mimo třídu mohou výrazně přispět k rychlejšímu a hlubšímu navázání vztahů v novém kolektivu třídy. Naše programy jsou pomocí zážitkové pedagogiky vytvořeny tak, aby se studenti poznali po všech stránkách a naplno si užili každý den. Spolupráce s třídním učitelem je samozřejmostí.
;.Také je možné program pobytu upravit pro již seznámený kolektiv, aby prohloubil své vztahy a předešlo se tak nežádoucím jevům ve skupině (šikana, vyčlenění z kolektivu aj.). Proto není problém adaptační kurz uskutečnit i v jinou dobu, než na začátku školního roku.

Obvyklá náplň kurzu:

Seznamovací hry, kontaktní a týmové hry, sociální hry, střelba ze vzduchovky nebo malorážky se soutěží, paintball, noční bojová hra/orientační běh, volný pobyt v přírodě (orientace v terénu, základy přežití, krizové situace), týmové lanové aktivity, táborák a další.

Na přání (zejména u delších pobytů) lze zajistit slaňování a vysoké lanové aktivity na Petrohradských skalách, celodenní pochodový výlet nebo kurz první pomoci s maskováním ve spolupráci s ČČK.